Red Carpet

Medlemsvillkor för tjänsten

Red Carpet är en medlemstjänst som drivs av Connoisseur International AB. Syftet med tjänsten är att ge dig bättre och enklare tillgång till de bästa nattklubbarna och restaurangerna i främst Europa. Genom att registrera dig har du som medlem förmånen att använda bokningssystemet Red Carpet för att komma på gästlistan till den nattklubb du vill besöka eller att enkelt kunna boka bord på en restaurang du vill äta på.

Förmånen tillhandahålls av Red Carpets samarbetspartners, utvalda nattklubbar och restauranger, varför Connoisseur International AB inte ansvarar för förmånerna samt ej heller för de åtgärder, villkor och förutsättningar som samarbetspartnerna kan verkställa eller kan uppställa. Samarbetspartners äger rätt att avisa ett sällskap även om sällskapet står på gästlistan eller har bokat bord om samarbetspartnern så skulle vilja. Några krav, skadestånd eller begäran om återbetalning av avgift kan inte riktas mot Connoisseur International AB.

Ansluten medlem som genom vilseledande uppträdande, missbruk av tjänsten, stötande uppförande eller som i övrigt handlar emot dessa villkor, kan med omedelbar verkan uteslutas ur bokningssystemet.

Ansluten medlem medger att han/hon automatiskt kan komma att erhålla särskild information om erbjudanden respektive evenemang från Connoisseur International AB samt att personuppgifter får utnyttjas för kontakter med medlemmen. Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående utöver i de fall detta är nödvändigt för att kunna ge medlemmen den service medlemmen betalar för. Notera att dessa villkor kan komma att ändras vid ändrad lagstiftning eller liknande påbud från myndighet.

Eventuella frågor eller synpunkter bör framföras till kundservice info@connoisseurint.se